Książki Springer

Korzystanie z baz danych dostępnych z sieci uczelnianej w ramach testu wymaga przestrzegania warunków licencji udzielonych przez wydawców.

                                         springer-dost-test.png

Czasopisma oraz książki elektroniczne Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie w ramach umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2016-2018. Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie Wydawcy SpringerLink oraz na platformie Infona w ICM z codzienną automatyczną aktualizacją czasopism. W roku 2016 licencja Springer obejmuje 2008 czasopism bieżących oraz 425 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Dostępnych jest również w wersji testowej 107 nowych tytułów i 579 czasopism Open Access. W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10 558 wolumenów, a także 16 670 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011.

Obecnie wszystkie instytucje korzystające z licencji krajowej Springer otrzymały dostęp testowy do e-książek Springera z lat 2006–2008 i 2012, a także do zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50 000 tytułów anglojęzycznych).

Dostęp testowy miał trwać do końca kwietnia 2017, ale na razie nie został zamknięty, ponieważ ICM wystąpił do Springera z prośbą o przedłużenie testu do końca tego roku. ICM w dalszym ciągu będzie starał się uzyskać z MNiSW dofinansowanie zakupu dostępu do tych zasobów w całości lub do ich części.

Książki dostępne są na platformie SpringerLink.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję