Strona: Listy czasopism i wydawnictw punktowanych / Biblioteka PRz

Listy czasopism i wydawnictw punktowanych

Wykazy MEiN uwzględniane w ewaluacji 2022-2025:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z  5 stycznia 2024 r. - dotyczy artykułów z roku 2024:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z  3 listopada 2023 r. - dotyczy artykułów z roku 2023:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 21 grudnia 2021 r. - dotyczy artykułów z roku 2022:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 22 lipca 2021 r. 

*****

Archiwalne wykazy czasopism, materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw z lat 2022 - 2023

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 17 lipca 2023 r. :
Wersja pdf
Wersja Excel

-----------------------------------------------

Wykazy MEiN uwzględniane w ewaluacji 2017-2021:

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 21 grudnia 2021 r. (obowiązuje dla lat 2019-2021):
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 22 lipca 2021 r. 

Wykaz czasopism naukowych z 2017 roku (obowiązuje dla lat 2017-2018):
Lista A
Lista B
Lista C

-----------------------------------------------

Archiwalne wykazy czasopism, materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw z lat 2019 - 2021

(zastąpione przez wykazy: czasopism z 21 grudnia 2021, wydawnictw z 2021)

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 1 grudnia 2021 r.:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z lutego 2021 r.:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 18 grudnia 2019 r. :
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 31 lipca 2019 r.:
Wersja pdf
Wersja Excel

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29 września 2020 r. 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 17 grudnia 2019 r. 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 18 stycznia 2019 r.

-----------------------------------------------

Wykazy MNiSW uwzględniane w poprzednich ewaluacjach:

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych (2013-2016) z 2017 roku:
Część A
Część B
Część C

Listy czasopism z roku 2016:
Lista A
Lista B
Lista C

Listy czasopism z roku 2015:
Lista A
Lista B
Lista C

Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Listy czasopism z roku 2014:
Lista A
Lista B
Lista C

Obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Listy czasopism z roku 2013:
Lista A
Lista B
Lista C

Listy czasopism z roku 2012 (obejmuje lata 2011–2012):
Lista A
Lista B
Lista C

Obwieszczenie MNiSW z dnia 22 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism.

Listy czasopism z roku 2010:
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25 czerwca 2010 r. obejmuje tytuły zamieszczone w załącznikach do komunikatów:

 • nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 • nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 • nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 • nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
 • nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
 • nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
 • nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.
 • nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia on:

 • tytuły z najwyższą liczbą punktów jaką otrzymało czasopismo w latach 2007–2010;
 • pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów;
 • zmianę skali punktacji czasopism.

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.
Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 29 grudnia 2010 r.

Listy czasopism z roku 2009:
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 18 czerwca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 16 lipca 2009 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 13 maja 2010 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 10 marca 2010 r.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2010 r. o sprostowaniu błędu – w komunikacie nr 13 MNiSW z dnia 13 maja 2010 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych wg JCR z 2008 r. – komunikat z dnia 20 maja 2010 r.

Listy czasopism z roku 2008:
Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających Impact Factor – komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.

Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych – komunikat z dnia 31 marca 2009 r.

Listy czasopism z roku 2007:
Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 28 listopada 2007 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat z dnia 29 lutego 2008 r.

Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika Impact Factor do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11 lipca 2008 r.

Listy czasopism z roku 2005 (obejmuje lata 2005–2006):
Ujednolicony wykaz czasopism z dnia 7 października 2005 r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 5 z dnia 21 października 2005 r.

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 7 października 2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21 października 2005 r. (ujednolicony wykaz czasopism wraz uzupełnieniem)

Lista czasopism obejmująca lata 1999–2003:
Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych 1999–2003

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję