Strona: 2014 / Biblioteka PRz

2014

2014

 

logo_nasbi_topka.png

Politechnika Rzeszowska korzystała z testowego dostępu do NASBI
– internetowej biblioteki e-booków.

 

Dostęp obejmował 150 publikacji w wersji elektronicznej z zakresu informatyki.

Pełna lista testowanych tytułów znajduje się tutaj.

Dostęp do elektronicznych publikacji możliwy był z komputerów podłączonych do sieci PRz, a także z komputerów spoza sieci uczelnianej, na podstawie wydawanych przez Bibliotekę kodów autoryzacyjnych.

Dostęp testowy trwał od 24 listopada do 21 grudnia 2014 r.

 

***

Politechnika Rzeszowska otrzymała bezpłatny dostęp testowy do bazy Emerald.

emerald_logo_new.gif

 

Dostęp obejmował 251 tytułów czasopism z zakresu zarządzania, marketingu, bibliotekoznawstwa oraz czasopisma inżynieryjne.

Dostęp był aktywny od 6 października do 6 listopada 2014.

Pełna lista testowanych tytułów wraz z zakresem czasowym znajduje się tutaj.

 

***

Politechnika Rzeszowska miała możliwość bezpłatnego testowania czasopism wydawnictwa SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS (SIAM).

Dostęp do czasopism był możliwy przez cały czerwiec.

 

banner-home.gif

 

SIAM jest międzynarodową organizacją typu non-profit, skupiającą ponad 13,000 członków oraz blisko 500 jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych, organizacji rządowych. Wspiera rozwój matematyki stosowanej, metodologii komputerowych. Związek obu dziedzin jest podstawowy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, dlatego poprzez publikacje SIAM buduje relacje pomiędzy matematyką a światem techniki. Siedzibą SIAM jest Filadelfia.

Lista tytułów wydawanych przez SIAM:
* SIAM Journal on Applied Mathematics (SIAP), IF 1,461, ukazuje się co 2 miesiące od 1953 roku. Artykuły poświęcone zastosowaniom matematyki w innych dziedzinach nauki: fizyce, inżynierii, ekonomii, naukach przyrodniczych.

* Theory of Probability and Its Applications (TVP), tłumaczenie rosyjskiego tytułu Teoriya Veroyatnostei i ee Primeneniya, który zawiera prace na temat teorii, zastosowań rachunku prawdopodobieństwa, statystyki.

* SIAM Review (SIREV), IF 8,235; wydawany kwartalnie od 1959 roku. Tytuł składa się z pięciu części: Opinie I Recenzje (Survey and Review), Problemy I Techniki (Problems and Techniques), Edukacja (Education), SIGEST, Omówienia Książek (Book Reviews).

* SIAM Journal on Control and Optimization (SICON), IF 1,770, ukazuje się co 2 miesiące od 1962 roku. Prace na temat matematyki, zastosowań teorii kontroli oraz teorii optymalizacji związanej dynamiką systemów stochastycznych lub deterministycznych.

* SIAM Journal on Numerical Analysis (SINUM), IF 1,632, ukazuje się co 2 miesiące. Prace badawcze dotyczące rozwoju I analizy metod numerycznych (algorytmów, precyzyjności, stabilności oraz całości).

* SIAM Journal on Mathematical Analysis (SIMA), IF 1,412, ukazuje się co 2 miesiące od 1970 roku. Tytuł poświęcony analizie matematycznej.

* SIAM Journal on Computing (SICOMP), IF 1,883, ukazuje się co 2 miesiące od 1972 roku. Tematyka: matematyczne i formalne aspekty nauk komputerowych oraz programowania nienumerycznego.

* SIAM Journal on Scientific Computing (SISC), IF 1,891, ukazuje się co 2 miesiące od 1980 roku. Prace poświęcone metodom numerycznym.

* SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications (SIMAX), IF 1,707, ukazuje się jako kwartalnik od 1980 roku. Prace na temat analizy matrycowej i jej zastosowania oraz liniowej algebrze numerycznej.

* SIAM Journal on Discrete Mathematics (SIDMA), IF 0,799; ukazuje sie jako kwartalnik od 1988 roku. Artykuły poświęcone 'czystej' (teoretycznej) matematyce a także jej zastosowaniom, w tym teorii grafów, kodowaniu i teorii komunikacji.

* SIAM Journal on Optimization (SIOPT), IF 2,108, ukazuje się jako kwartalnik od 1991 roku. Tytuł poświęcony teorii i praktyce optymalizacji, programowaniu liniowemu i nieliniowemu, modelom stochastycznym itp.

* SIAM Journal on Applied Dynamical Systems (SIADS), IF 1,903; ukazuje się nieregularnie. Tematyka: analiza matematyczna, modelowanie systemów dynamicznych oraz zastosowanie w fizyce, inżynierii oraz naukach społecznych.

* Multiscale Modeling & Simulation: A SIAM Interdisciplinary Journal (MMS), IF 2,473, ukazuje się co kwartał od 2003 roku. Tematyka: zjawisko multiskali, modelowanie podstawowe.

* SIAM Journal on Imaging Sciences (SIIMS), ukazuje się nieregularnie, wyłącznie w formie on-line. Tematyka prac publikowanych: matematyka i jej zastosowanie.

* SIAM Journal on Financial Mathematics (SIFIN) , ukazuje się nieregularnie od 2010 roku. Tytuł poświęcony matematyce finansowej.

* SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification (JUQ), w wolnym dostępie przez cały 2014.

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z dostępu testowego do bazy The Merck Index.

Dostęp był aktywny przez cały czerwiec.

 

merck_index_logo.jpg

Baza The Merck Index uważana jest za najbardziej wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy na temat chemikaliów, chemii leków i dziedzin pokrewnych. The Merck Index* Online oferuje informacje w formie w pełni przeszukiwalnej bazy danych, zawierającej ponad 11500 opracowań, m. in.:
– nazwy, synonimy i znaki towarowe;
– struktury chemiczne;
– własność intelektualna;
– aplikacje i wykorzystanie;
– dane bioaktywne;
– odwołania do literatury.

 

Zawartość tematyczna:
• leki dla ludzi i zwierząt;
• leki biotechnologiczne i antyciała monoklonalne;
• substancje używane do obrazów medycznych;
• produkty biologiczne i naturalne;
• medycyna roślinna i zielarska;
• nutraceutyki i kosmeceutyki;
• odczynniki laboratoryjne i katalityczne;
• farby, kolory i wskaźniki;
• substancje ważne dla środowiska;
• dodatki do jedzenia i suplementy odżywcze;
• smaki i zapachy;
• chemikalia rolnicze, pestycydy i herbicydy;
• chemikalia przemysłowe i nietypowe.

 

Przewodnik dla użytkowników bazy

 

***

Bazy na platformie EBSCOhost – test trwał od 15 kwietnia do 15 czerwca 2014 r.

 

applied_2.jpg

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiały do badań nad biznesowymi i społecznymi konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism handlowych, branżowych, technicznych, popularnych magazynów poświęconych komputerom i informatyce, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również unikalny tezaurus przedmiotowy oraz zawartość kolekcji Industrial Arts Index (1913-1957).

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

Wejście do bazy

 

art_2.jpg

Art Source to obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną.

Art Source zawiera: pełne teksty ponad 640 czasopism naukowych i ponad 225 książek, szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.040 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w j. angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

Wejście do bazy

 

energy.jpg

Baza Energy & Power Source odpowiada na oczekiwania i potrzeby specjalistów ds. energetyki (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną nauki odnośnie dostępu do najaktualniejszych informacji na temat wszystkich prawie aspektów związanych z energią i przemysłem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliw alternatywnych, itp.). Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 4.800 publikacji – czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych bezpośrednio zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera dziesiątki tysięcy artykułów na tematy związane z przemysłem energetycznym, opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w najlepszych czasopismach branżowych.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

Wejście do bazy

 

enviro.jpg

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2.5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.400 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 1.000 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

Wejście do bazy

 

hazard.jpg

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza na temat zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do 130 kolekcji zawierających informacje na temat wpływu różnych substancji chemicznych w na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych, a także do najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.

Szczegółowe informacje są dostępne na tej stronie.

Wejście do bazy

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z dostępu testowego do platformy książek elektronicznych wydawnictwa The Institution of Engineering and Technology IET, zawierającej ponad 400 książek z zakresu techniki i inżynierii.

 

Dostęp obejmował siedem kolekcji tematycznych:

* Circuits, Devices and Systems
* Computing
* Control Engineering
* Electromagnetic Waves
* Power & Energy
* Radar, Sonar, Navigation and Avionics
* Telecommunications

 

Lista tytułów w poszczególnych kolekcjach znajduje się tutaj.

 

Bezpośredni link do bazy:
The Institution of Engineering and Technology IET

 

Test trwał od 1 do 30 kwietnia 2014 r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję