Strona: 2015 / Biblioteka PRz

2015

2015

 

Politechnika Rzeszowska korzystała z dostępu testowego do bazy TRANS TECH PUBLICATIONS.

Dostęp do czasopism

Dostęp do książek

 

Test trwał do 7 lipca 2015 roku.

TRANS TECH PUBLICATIONS to wydawca specjalizujący się w publikacjach z szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. Działalność rozpoczęli od wydania Diffusion Data w 1967 roku. Od tej pory są najszybciej rozwijającym się wydawcą/portalem poświęconym inżynierii i inżynierii materiałowej.

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z dostępu testowego do bazy Reaxys.

 

Wejście do bazy

Test trwał do 13 listopada 2015 roku.

Reaxys jest bazą bibliograficzno-abstraktową wydawnictwa Elsevier z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej oraz nauk pokrewnych – inżynierii chemicznej, nauk medycznych.

Baza zawiera komplet danych z dotychczasowych baz Beilstein (CrossFire plus Reactions plus Abstracts plus Ecopharm), Gmelin oraz dodatkowo Patent Chemistry Database.

Baza umożliwia uzyskanie informacji na temat m.in. kryteriów i parametrów różnych typów reakcji chemicznych, planów syntez z wykorzystaniem najefektywniejszych metod, informacji o syntezach nowych związków, metodach identyfikacji związków i ich właściwościach fizykochemicznych, bioaktywnych i toksykologicznych.

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z dostępu testowego do baz specjalistycznych na platformie EBSCOhost

Test trwał do 12 lipca 2015 roku.

 

applied_2.jpg

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiały do badań nad biznesowymi i społecznymi konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1400 czasopism pełnotekstowych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism handlowych, branżowych, technicznych, popularnych magazynów poświęconych komputerom i informatyce, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również unikalny tezaurus przedmiotowy oraz zawartość kolekcji Industrial Arts Index (1913-1957).

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

art_2.jpg

Art Source to obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Obejmuje szeroki wachlarz tematów związanych ze sztuką, od architektury i projektowania architektonicznego aż po sztukę użytkową i komercyjną.

Art Source zawiera: pełne teksty ponad 640 czasopism naukowych i ponad 225 książek, szczegółowe indeksy i abstrakty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych i publikacji branżowych, kolekcję ponad 63.040 obrazów z bazy Picture Desk i innych źródeł, wiele publikacji nie tylko w j. angielskim, ale i francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i holenderskim, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

energy.jpg

Baza Energy & Power Source odpowiada na oczekiwania i potrzeby specjalistów ds. energetyki (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną nauki odnośnie dostępu do najaktualniejszych informacji na temat wszystkich prawie aspektów związanych z energią i przemysłem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliw alternatywnych, itp.). Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 4.800 publikacji – czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych bezpośrednio zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera dziesiątki tysięcy artykułów na tematy związane z przemysłem energetycznym, opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w najlepszych czasopismach branżowych.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

petroleum.png

Baza Petroleum Abstracts TULSA Database jest obszernym źródłem informacji na temat poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz przemysłu związanego z ich wydobyciem i obróbką. Obejmuje ponad 1 milion zapisów poczynając od 1965 r. do chwili obecnej. Zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w 300 czasopismach i 200 materiałach konferencyjnych, jak również w dziennikach patentowych, pełnotekstowych patentach, dokumentach rządowych, rozprawach naukowych, książkach i innych źródłach. Każdego roku do bazy jest dodawane ponad 35.000 nowych rekordów bibliograficznych. Baza zawiera informacje za zakresu: geologii, geochemii i geofizyki, alternatywnych paliw i źródeł energii, wierceń, pozyskiwania i obsługi złóż, wydobycia i obróbki ropy naftowej i gazu , inżynierii i metod regeneracji złóż, przesyłania, transportu i przechowywania, handlu i ekonomii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nauki i inżynierii.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

enviro.jpg

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2.5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.400 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 1.000 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

polymer.png

Baza Polymer Library jest najobszerniejszą bazą danych poświęconą tworzywom sztucznym, gumom, klejom i kompozytom polimerowym. Baza jest przeznaczona dla pracowników naukowych i zapewnia dostęp do najnowszych informacji z zakresu badań, technologii i handlu polimerami. Polymer Library zawiera ponad milion zapisów poczynając od 1972 r. do chwili obecnej pochodzących z różnych źródeł opublikowanych przez ok. 500 wydawców, w tym w czasopismach technicznych, materiałach konferencyjnych, książkach i raportach. Polymer Library zawiera informacje dotyczące: testów produktów, najnowszych technologii, nowych zastosowań istniejących technologii, firm konkurencyjnych, wad produktów oraz zastosowanych rozwiązaniach w celu ich usunięcia, historycznych nazw handlowych oraz informacje jak wypełnić wniosek patentowy.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

econlit.png

Baza EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit oraz ponad 600 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives. AEJ: Applied Economics, AEJ: Economic Policy, AEJ: Macroeconomics AEJ: icroeconomics. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 r. we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych. Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

entre.png

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 135 kluczowych czasopism, 147 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 635 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Szczegółowe informacje są dostępne na tej stronie.

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z bezpłatnego dostępu testowego do e-książek zamieszczonych na wielodziedzinowej platformie CRCnetBase oraz do bazy Taylor & Francis eBooks.

 

CRCnetBase – wejście do bazy

Taylor & Francis eBooks – wejście do bazy

CRCnetBase obejmuje takie dziedziny jak: chemia, ekonomia, inżynieria, górnictwo, technologie informacyjne, fizyka, nauki społeczne, medycyna, matematyka i ochrona środowiska.

W ramach testu otrzymujemy dostęp do ponad 50 tys. książek elektronicznych na platformie Taylor & Francis eBooks, z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, psychologii, budownictwa i urbanistyki, prawa i innych.

Dostęp do obu baz był aktywny do 8 maja 2015 roku.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję