Strona: 2016 / Biblioteka PRz

2016

2016

Nowa baza w pakiecie specjalistycznych baz na platformie EBSCOhost

Test trwał od 4 maja do 4 lipca 2016 roku.

 

globalpatents_masthead_updated.png

Baza Global Patents zawiera ponad 77 milionów rekordów i pełny tekst przeszło 29 miliona opisów patentowych. Baza jest aktualizowana co miesiąc zapewniając dostęp do najaktualniejszych informacji odnośnie nowych badań, technologii, wynalazków. Tematyka bazy obejmuje biotechnologię, lotnictwo, informatykę, elektronikę, energię, inżynierię, produkcję żywności, farmaceutykę, technologię i wiele innych dziedzin.

Opisy patentowe są źródłem najnowszej informacji o rozwiązaniach technicznych i stanie techniki. Stanowią najwcześniejszą publikację danego rozwiązania oraz możliwości przemysłowego zastosowania. Global Patents jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do wiedzy o najnowszych patentach pojawiających się na całym świecie.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

***

proquest_ebook.jpg

 

Platforma książek elektronicznych ProQuest Ebook Central

Test trwał do 13 czerwca 2016 roku.

Platforma oferuje dostęp do ok. 800 000 tytułów książek z zakresu nauk społecznych, literatury i językoznawstwa, nauk ścisłych, medycyny i technologii.

Daje możliwość zarządzania wybranym tekstem, drukowania do 40% książki oraz kopiowania – 20%, a także stosowania zakładek.

 

Każde wejście do bazy wymaga logowania na stronie startowej bazy. Użytkownik musi stworzyć swoje konto z loginem i hasłem, by w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności (jak półka z książkami, zapisywanie artykułów itp.). W przypadku tworzenia konta spoza sieci PRz, wymagana jest akceptacja administratora.

 

Materiały pomocnicze:
Krótka instrukcja PDF
Filmy instruktażowe
Prezentacja

 

***

Bazy specjalistyczne na platformie EBSCOhost

Test trwał od 4 maja do 4 czerwca 2016 roku.

 

applied_2.jpg

Applied Science & Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiały do badań nad biznesowymi i społecznymi konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1.400 czasopism pełnotekstowych. Umożliwia dostęp do wiodących czasopism handlowych, branżowych, technicznych, popularnych magazynów poświęconych komputerom i informatyce, instrukcji obsługi, materiałów konferencyjnych i innych. Zawiera również unikalny tezaurus przedmiotowy oraz zawartość kolekcji Industrial Arts Index (1913-1957).

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

energy.jpg

Baza Energy & Power Source odpowiada na oczekiwania i potrzeby specjalistów ds. energetyki (na wszystkich poziomach zaawansowania) oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną nauki odnośnie dostępu do najaktualniejszych informacji na temat wszystkich prawie aspektów związanych z energią i przemysłem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, odnawialnych źródeł energii (w tym energii wodnej, energii wiatru, energii słonecznej, paliw alternatywnych, itp.). Energy & Power zapewnia dostęp do ponad 4.800 publikacji – czasopism, monografii, publikacji handlowych poświęconych bezpośrednio zagadnieniom związanym z energetyką. Ponadto baza zawiera dziesiątki tysięcy artykułów na tematy związane z przemysłem energetycznym, opisów testów wzorcowych i dobrych praktyk opublikowanych w najlepszych czasopismach branżowych.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

petroleum.png

Baza Petroleum Abstracts TULSA Database jest obszernym źródłem informacji na temat poszukiwań ropy naftowej i gazu oraz przemysłu związanego z ich wydobyciem i obróbką. Obejmuje ponad 1 milion zapisów poczynając od 1965 r. do chwili obecnej. Zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów naukowych i technicznych opublikowanych w 300 czasopismach i 200 materiałach konferencyjnych, jak również w dziennikach patentowych, pełnotekstowych patentach, dokumentach rządowych, rozprawach naukowych, książkach i innych źródłach. Każdego roku do bazy jest dodawane ponad 35.000 nowych rekordów bibliograficznych. Baza zawiera informacje za zakresu: geologii, geochemii i geofizyki, alternatywnych paliw i źródeł energii, wierceń, pozyskiwania i obsługi złóż, wydobycia i obróbki ropy naftowej i gazu , inżynierii i metod regeneracji złóż, przesyłania, transportu i przechowywania, handlu i ekonomii, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, nauki i inżynierii.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

enviro.jpg

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 2.5 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.400 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 1.000 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

georef.png

GeoRef jest obszerną bazą stworzoną przez American Geological Institute i zawiera ponad 3,6 miliona rekordów bibliograficznych z zakresu geologii. Tematyka bazy obejmuje ochronę środowiska, geologię ekonomiczną i inżynierską, hydrogeologię, geofizykę, petrologię, paleontologię, geologię morza, oceanografię i mineralogię. Baza indeksuje ponad 3.500 czasopism a także książki, mapy, raporty rządowe, materiały konferencyjne oraz prace magisterskie i doktorskie. Co roku do bazy dodawane jest ponad 100.000 zapisów. Opisy z zakresu geologii Ameryki Północnej sięgają od 1669 roku do dnia dzisiejszego, a zawartość w doniesieniu do reszty świata datuje się od 1933 roku. Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO w ramach licencji krajowej mają dostęp to pełnego tekstu około 485 czasopism indeksowanych w bazie GeoRef.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

textile.png

Textile Technology Complete dokumentuje wiedzę w dziedzinie włókiennictwa i technologii począwszy od wczesnych lat 20-go wieku. Textile Technology Complete zawiera indeksy i abstrakty z ponad 470 czasopism oraz tysięcy tytułów z takich źródeł jak książki, konferencje, prace dyplomowe, raporty techniczne i literatura handlowa. Ponadto w bazie znajduje się pełny tekst około 75 czasopism, ponad 50 monografii i około 100 raportów z zakresu włókiennictwa. Tematyka bazy obejmuje techniki produkcji, wyroby końcowe, substancje chemiczne i barwniki, właściwości włókien naturalnych, sztucznych i przędzy, zagadnienia ochrony środowiska i dziedziny pokrewne związane z chemią, biologią i fizyką. Zawartość obejmuje publikacje amerykańskie i międzynarodowe oraz główne źródła literatury naukowej na temat przemysłu odzieżowego, wyposażenia domu, wykładzin i przemysłu polimerów.

Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na tej stronie.

 

polymer.png

Baza Polymer Library jest najobszerniejszą bazą danych poświęconą tworzywom sztucznym, gumom, klejom i kompozytom polimerowym. Baza jest przeznaczona dla pracowników naukowych i zapewnia dostęp do najnowszych informacji z zakresu badań, technologii i handlu polimerami. Polymer Library zawiera ponad milion zapisów poczynając od 1972 r. do chwili obecnej pochodzących z różnych źródeł opublikowanych przez ok. 500 wydawców, w tym w czasopismach technicznych, materiałach konferencyjnych, książkach i raportach. Polymer Library zawiera informacje dotyczące: testów produktów, najnowszych technologii, nowych zastosowań istniejących technologii, firm konkurencyjnych, wad produktów oraz zastosowanych rozwiązaniach w celu ich usunięcia, historycznych nazw handlowych oraz informacje jak wypełnić wniosek patentowy.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

econlit.png

Baza EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit oraz ponad 600 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives. AEJ: Applied Economics, AEJ: Economic Policy, AEJ: Macroeconomics AEJ: icroeconomics. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 r. we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych. Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

entre.png

Entrepreneurial Studies Source zapewnia dostęp do najnowszych informacji z dziedzin związanych z przedsiębiorczością i małym biznesem. Zawiera pełny tekst 135 kluczowych czasopism, 147 wydawnictw encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw, ponad 635 zapisów video, wraz z transkrypcją i powiązanymi tematycznie artykułami, seminariów z Harvard Business School oraz Vator TV – wiodącego serwisu społecznościowego dla przedsiębiorców. W bazie znajdują się wiarygodne i aktualne informacje, które mogą zostać wykorzystane przez studentów do prowadzenia badań czy pisania wymaganych w toku studiów prac. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikację, innowacje, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych.

Szczegółowe informacje są dostępne na tej stronie.

 

legal.png

Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych). Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem. Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo najemcze, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Więcej informacji i lista tytułów znajduje się na tej stronie.

 

***

proquest-logo.png

Politechnika Rzeszowska korzystała z bezpłatnego dostępu testowego do baz
ProQuest Dissertations and Theses Global
Oraz
ProQuest Dissertations & Theses A&I

 

Dostęp testowy do pierwszej bazy był aktywny od 15 do 30 kwietnia, do drugiej – od 15 kwietnia do 15 maja 2016 roku.

 

Baza ProQuest Dissertations and Theses Global (PQDT Global) to zbiór około 2.1 mln pełnotekstowych dysertacji z całego świata (+ 3.8 mln abstraktów). Prace te pochodzą z najlepszych uniwersytetów i stanowią doskonały przekrój poprzez wszystkie dziedziny naukowe. PQDT stanowi oficjalne repozytorium dysertacji Biblioteki Kongresu.

Baza składa się z następujących modułów:
Arts, Business, Education, Humanities, and Social Sciences – (900 tys. tyt.), pokrywa następujące dziedziny:

 • AREA, ETHNIC, AND GENDER STUDIES
 • BUSINESS COMMUNICATIONS AND INFORMATION SCIENCES
 • EDUCATION
 • FINE AND PERFORMING ARTS
 • ARCHITECTURE
 • HISTORY
 • LANGUAGE AND LITERATURE
 • LAW AND LEGAL STUDIES
 • SOCIAL SCIENCES
 • INTERDISCIPLINARY
 • PHILOSOPHY AND RELIGION

Behavioural, Natural, and Physical Sciences – (1,2 mln tyt.), pokrywa następujące dziedziny:

 • AGRICULTURE
 • BEHAVIOURAL SCIENCES
 • ECOSYSTEM SCIENCES
 • ENGINEERING
 • GEOSCIENCES
 • BIOLOGICAL SCIENCES
 • ENVIRONMENTAL SCIENCES
 • HEALTH AND MEDICAL SCIENCES
 • MATHEMATICAL AND PHYSICAL SCIENCES, CHEMISTRY

 

***

Politechnika Rzeszowska korzystała z bezpłatnego dostępu testowego do bazy ProQuest.

 

proquest-logo.png

ProQuest Science and Technology Collection

 

Dostęp testowy był aktywny od 1 do 31 marca 2016 roku.

 

Baza Science and Technology Collection to kolekcja kilku baz z zakresu nauk biologicznych, technologii oraz szeroko rozumianej inżynierii. Zawiera zarówno pełne teksty, jak i abstrakty do najważniejszych publikacji z dziedziny nauk ścisłych.

Baza składa się z następujących segmentów:
Proquest Natural Science Collection – zawiera ponad 55 mln abstraktów, 8 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 2800 pełnych tekstów z zakresu:

 • badań nad atmosferą, astrofizyki, klimatologii, geomagnetyzmu, hydrologii, nauki o lodowcach;
 • nauk biologicznych: zachowania zwierząt, łowiectwo i rybołówstwo, biochemia, ekologia, nauka o roślinach, wirusologia, immunologia z genetyką, etymologia, neurobiologia;
 • nauk o środowisku: ekologia, zanieczyszczenia środowiska, zarządzanie gospodarką wodną, źródła odnawialne.

Więcej informacji oraz lista tytułów

 

Proquest Technology Collection – zawiera ponad 40 mln rekordów, 10 mln zindeksowanych tabel i zdjęć, ponad 4100 pełnych tekstów z zakresu:

 • biomateriałów, badań nad przestrzenią kosmiczną, inżynierią cywilną, mechaniczną, materiałową, kompozytową, IT, elektroniką, optyką, akustyką, robotyką, telekomunikacją, transportem;
 • badań o kompozytach, metalach, ceramice, polimerach, biomateriałach, modelowaniu, recyklingu, korozji i innych zjawiskach związanych z inżynierią materiałową.

Więcej informacji oraz lista tytułów

 

***

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.
Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Akceptuję